serwis instalacji gazowych

Serwis instalacji gazowych, elektrycznych i hydraulicznych w domu

Każdy właściciel domu powinien zdawać sobie sprawę z tego, że instalacje, które w nim funkcjonują, powinny znajdować się na odpowiednim poziomie. Dlatego kontrola i serwis instalacji gazowych, elektrycznych, hydraulicznych czy wentylacyjnych to bardzo istotne zadanie, którego nie powinno się lekceważyć. Warto wiedzieć jak często to robić, oraz kto powinien się takimi działaniami zajmować. 

Instalacje w domu – o czym należy pamiętać? 

Chcąc komfortowo korzystać z wyposażenia domu, trzeba między innymi zadbać o odpowiednio funkcjonujący komplet instalacji. Od wykonania instalacji na odpowiednim poziomie i w sposób funkcjonalny zależy to jak będzie się z domu korzystało. W każdym budynku wymienić można takie instalacje jak:

  • wodno – kanalizacyjna,
  • ciepłownicza i wentylacyjna,
  • elektryczna,
  • gazowa,

Wszystkie te instalacje pełnią swoje istotne role i faktycznie warto zadbać o ich wykonanie na odpowiednim poziomie, a po tym jak już będą zrealizowane, należy również w należyty sposób dbać o stan technicznych tych instalacji, dlatego tak ważne są okresowe przeglądy i ewentualnie usunięcie awarii. 

Jak często dokonuje się przeglądów?

Tutaj można odwołać się między innymi do prawa budowlanego, w którym znajduje się informacja o tym, że właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek prowadzenia kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych. 

W przypadku instalacji elektrycznej przeglądy powinny być realizowane raz na pięć lat i to powinno również dotyczyć piorunochronu. Należy przy takim sprawdzeniu skontrolować, jak wygląda sprawność połączeń, osprzętu i zabezpieczeń. Ważne będzie kontrolowanie tego, jaka jest ochrona przed porażeniami, odporność izolacji przewodów czy uziemienia instalacji i aparatów. Raz na pięć lat sprawdza się efektywność energetyczną budynku. 

Okresowo powinno się także kontrolować instalację cieplną i tu zakłada się, że dla kotłów powyżej 100kW nalezy to robić raz na dwa lata, w mniejszych kotłach można taki przegląd robić raz na 4 lata. 

Poza okresowymi przeglądami i serwisowaniem instalacji będzie trzeba myśleć o wykonaniu takich działań także po jakichś niespodziewanych wydarzeniach np. wyładowaniach atmosferycznych czy przy wstrząsach sejsmicznych. 

Kto może zajmować się wykonywaniem przeglądów?

Każda instalacja, która ma podlegać w domu przeglądom, powinna być pod okiem specjalistów, którzy zajmują się takimi instalacjami i posiadają specjalne uprawnienia do takich działań. Oczywiście jednostki dokonujące przeglądów muszą mieć rzecz jasna uprawnienia zgodne ze specjalnością, której dotyczyć będzie przegląd i instalacja. 

Ewentualnie niedoskonałości w pracy instalacji, które zostaną zauważone w trakcie przeglądu, powinny być usuwane w możliwie najkrótszym czasie, tak by instalacja mogła wracać do pełnej funkcjonalności. Tych działań związanych z wykonaniem przeglądów również powinna dokonywać osoba posiadająca w tym zakresie stosowne uprawnienia.

Posts created 68

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top