błąd diagnostyczny

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny – sprawdź, czy i kiedy Ci się należy

Celem pobytu pacjenta w placówce medycznej jest prawidłowa diagnoza, a następnie na jej podstawie przeprowadzenie właściwego leczenia. Niestety nierzadko dochodzi o sytuacji, w której postawiona została nieprawidłowa diagnoza. Efektem takiego błędu może być niewłaściwe przeprowadzenie procesu leczenia, co doprowadzić może do jeszcze większego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. W przypadku takiej szkody pacjent ma prawdo do odszkodowania. Warto zatem wiedzieć, w jakich sytuacjach dokładnie takie odszkodowanie się pacjentowi należy.

Czym jest błąd diagnostyczny?

O błędzie diagnostycznym mowa jest wówczas, kiedy dojdzie do błędnego rozpoznania stanu zdrowia pacjenta. Błędem diagnostycznym może być również sytuacja, w której lekarz stwierdzi chorobę u pacjenta, który w rzeczywistości jest w pełni zdrowy. Konsekwencją źle postawionej diagnozy może być niewłaściwe leczenie pacjenta lub jego leczenie, mimo iż takiej potrzeby tak naprawdę nie ma. Taki stan rzeczy może doprowadzić do szkody u pacjenta polegającej na przyczynieniu się do jeszcze większego pogorszenia się jego stanu zdrowia. Błędem diagnostycznym jest także sytuacja, polegająca na tym, że lekarz uzna, iż pacjent jest zdrowy, mimo iż w rzeczywistości jest on chory. W każdej takiej sytuacji poszkodowany pacjent ma prawo do odszkodowania, które otrzymać może w postaci zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki medycznej.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd diagnostyczny?

Warunkiem otrzymania odszkodowania za błąd diagnostyczny jest doznanie szkody. Pamiętać zatem trzeba, że nie każda źle postawiona diagnoza może kwalifikować się do możliwości otrzymania odszkodowania. Obowiązkiem pacjenta jest udowodnienie, że w jego przypadku nieprawidłowo postawiona diagnoza przyczyniła się do wystąpienia szkody, którą może być dalszy rozwój choroby, niewłaściwe leczenie czy opóźnienie prawidłowego rozpoznania choroby. W celu udowodnienia szkody wynikłej z błędu medycznego najczęściej konieczna jest bardzo dokładna analiza dokumentacji medycznej pacjenta. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistami w tym zakresie, którzy nie tylko będą w stanie stwierdzić, czy do szkody rzeczywiście doszło, ale również pomogą w podjęciu dalszych kroków w celu uzyskania odszkodowania.

Jaka jest odpowiedzialność placówki medycznej za błąd diagnostyczny?

Placówka medyczna w przypadku błędu diagnostycznego lekarza ponosi tzw. odpowiedzialność zastępczą. Mowa tu o sytuacji, w której dany lekarz jest pracownikom placówki medycznej i wykonuje swoją pracę na jej rzecz. W takim przypadku to placówka medyczna jest odpowiedzialna za powstałą szkodę. Oczywiście konieczne jest tutaj uznanie winy lekarza, który przeprowadzał diagnostykę. Odszkodowanie może zostać wypłacone na drodze porozumienia między placówką medyczną a pacjentem. Jeśli jednak placówka medyczna nie będzie chciała uznać szkody, a tym samym prawa do odszkodowania, wówczas pacjent może wejść na drogę sądową.

Posts created 68

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top