Księgowość dla dewelopera

Księgowość dla dewelopera – wybierz biuro z doświadczeniem

Gwałtowny rozwój rynku budowlanego sprawił, że firmy sprzedające mieszkania lub domy powstają w bardzo szybkim tempie. Tę szansę wykorzystały biura rachunkowe, które wprowadziły do oferty księgowość dla dewelopera. Przedsięwzięciem określanym mianem deweloperskiego jest budowa lub remont budynków mieszkalnych, firmowych z zamiarem ich sprzedaży po ich oddaniu. Niestety duża dynamika cen materiałów sprawia, że firmy powinny szukać korzystnych rozwiązań podatkowych. W tym celu należy skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Prawidłowa księgowość inwestycji

Branża deweloperska bazuje na dwóch podstawowych hasłach. Przychody to suma pieniędzy wpłaconych od inwestorów w postaci zaliczek lub transz za określone mieszkania, domy lub inne nieruchomości  jak np. komórki lokatorskie lub miejsca postojowe w garażu. Koszty to opłaty, jakie ponosi się przy budowie, ale również w trakcie zakupu działek pod przyszłą inwestycję, a także w trakcie w procesie uzbrajania np. w wodę, odprowadzanie ścieków komunalnych lub ogrzewanie. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami daje zysk. Dzięki niemu deweloper jest w stanie dokonywać nowych zakupów, spłacać wcześniejsze zobowiązania kredytowe lub rozwijać swoje przedsiębiorstwo. Tylko wybór odpowiedniego biura rachunkowego gwarantuje nam, że prawidłowo rozliczane będą faktury, dzięki czemu mniejsze podatki odprowadzone zostaną do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu możemy ograniczyć kontrole ze strony organów administracji publicznej oraz ewentualne kary administracyjne, które nie tylko zmniejszają zarobki dla firmy, ale też mogą wstrzymać budowę. Spowoduje to także naliczenie kar umownych za niewywiązanie się z terminowych umów z klientami.

Umowa deweloperska, a rachunek powierniczy

Już w trakcie budowy klienci zobowiązani są do wpłaty zaliczek na poczet realizacji danej transzy. Wynika to z umów deweloperskich, które łączą podmioty, jakim jest deweloper oraz osoba lub firma chcąca nabyć daną nieruchomość. Niestety w związku z polskim prawem skarbowym każde pieniądze wpłacane na konto firmy budowlanej stanowią jej zysk. Sprawne biuro rachunkowe poradzi sobie z tym problemem i zostanie założony specjalny rachunek powierniczy. Wpłacane środki finansowe na takie konto są zamknięte w próżni i do czasu zwolnienia ich przez instytucję finansową nie można nimi obracać. Mimo to gwarantuje, że kupujący podchodzi do tematu profesjonalnie i dysponuje odpowiednimi środkami na zakup tej nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie ich przekazania na konto firmowe już w momencie odbioru danego lokalu. Ponadto tak sprawnie prowadzona księgowość, pozwala uniknąć ewentualnych strat w sytuacji, gdyby pojawiły się problemy z finansowaniem inwestycji ze strony klienta. To jest szczególnie istotne, ponieważ wpłaconego podatku nie można już odzyskać.

Posts created 68

One thought on “Księgowość dla dewelopera – wybierz biuro z doświadczeniem

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top