BLS

Co to jest BLS? Dlaczego każdy powinien znać ten skrót? Sprawdź!

Czy wiesz, co zrobić, gdy staniesz się świadkiem wypadku samochodowego? Masz pewność, jakie działania podjąć, jeśli w twojej obecności ktoś będzie potrzebował pierwszej pomocy? Świadomość w tym obszarze jest niezwykle ważna – dzięki niej możesz uratować życie poszkodowanej osobie. To właśnie z prawidłowym postępowaniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy związany jest skrót BLS. Wyjaśniamy, co dokładnie oznacza!

BLS czyli Basic Life Support

Jednym z przykładów, który podkreśla to, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jest powstanie Europejskiej Rady ds. Resuscytacji. Została ona powołana do życia w 1989 roku, a zadaniem tworzącego ją zespołu ekspertów jest m.in. doskonalenie technik w zakresie pomocy przedmedycznej oraz szerzenie świadomości w zakresie roli takiej pomocy, która może być świadczona przede wszystkim przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego. Łącząc wiedzę z różnych dyscyplin, a także sprawdzone techniki i eksperckie opinie, opracowana została szczegółowa i ujednolicona instrukcja obejmująca wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, u których istnieje ryzyko zagrożenia życia. To właśnie BSL, w szerszym rozumieniu: Basic Life Support – podstawowe zasady określające to, jakie czynności niewymagające użycia specjalistycznego sprzętu medycznego może podjąć każdy z nas, w przypadku zatrzymania krążenia u poszkodowanego oraz mające na celu zachowanie drożności jego dróg oddechowych.

Zasady BSL a ogniwa łańcucha przeżycia

Będąc świadkiem wypadku lub innej sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia poszkodowanych osób, często działamy w stresie, dlatego tak ważne jest dokładne opanowanie kolejności działań związanych z postępowaniem podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym przypadku z pomocą przychodzą nam zasady BSL, które odnoszą się do tzw. łańcucha przeżycia. Każde z jego „ogniw” to podjęcie określonych działań mających na celu przywrócenie wydolności krążeniowo-oddechowej poszkodowanego.

Łańcuch przeżycia uwzględnia następujące działania:

Ogniwo 1: wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia

Ogniwo 2: wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążenowo-oddechowej (RKO)

Ogniwo 3: wczesne rozpoczęcie defibrylacji

Ogniwo 4: opieka poresuscytacyjna nad poszkodowanym
Co istotne, aż 3 pierwsze koki działania mogą zostać przeprowadzone przez osoby bez wykształcenia medycznego!

Pierwsza pomoc w pigułce

Jakie działania należy więc podjąć, chcąc postępować zgodnie z wytycznymi, które uwzględnia algorytm BSL opracowany przez ekspertów? Oto one:

Krok 1: Oceń bezpieczeństwo – w pierwszej kolejności własne, następnie poszkodowanego. Nie podejmuj resuscytacji, gdy sytuacja nie jest bezpieczna.

Krok 2: Sprawdź reakcje poszkodowanej osoby – zapytaj, czy cię słyszy, zbadaj, czy reaguje na dotyk.

Krok 3: Jeśli to możliwe, znajdź osobę, która ci pomoże – wskaż konkretnego uczestnika wydarzenia, który wezwie pomoc medyczną, przyniesie defibrylator itp.

Krok 4: Zadbaj o drożność dróg oddechowych poszkodowanego – aby to zrobić, ułóż go na plecach i, kładąc dłoń na  jego czole, odchyl głowę delikatnie do tyłu.

Krok 5: Gdy udrożnisz drogi oddechowe, sprawdź, czy poszkodowana osoba oddycha – obserwuj jej klatkę piersiową i nasłuchuj oddechu przez ok. 10 sekund.

Krok 6: Wezwij pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer 112 lub 999, jeśli dotychczas nikt z towarzyszących ci osób nie podjął tego kroku.

Krok 7: Rozpocznij RKO, stosując 30 uciśnięć i 2 oddechy – kontynuuj ją do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Łańcuch przeżycia mówi także o użyciu defibrylatora – kiedy go użyć?

Możesz zastosować go w dowolnym momencie, gdy tylko zostanie dostarczony na miejsce przez osobę wyznaczoną do pomocy lub innego uczestnika zdarzenia. Każdy defibrylator AED wyposażony jest w intuicyjne instrukcje – jego włączeniem oraz naklejeniem elektrod zgodnie z wytycznymi powinna zająć się osoba, która została wyznaczona na twojego pomocnika. W tym czasie RKO powinna być kontynuowana.

Dlaczego świadomość istnienia wytycznych BSL i umiejętność ich stosowania są tak istotne?

Ponieważ jest to wiedza, która ratuje życie i umożliwia podjęcie aktywnych kroków w jak najkrótszym czasie. Warto mieć na uwadze fakt, że zasady te zostały uproszczone i dostosowane do tego, aby mogły korzystać z nich osoby bez wykształcenia medycznego. To właśnie pewność w działaniu pozwala nam działać automatycznie i jest najlepszą bronią, która pozwoli przezwyciężyć towarzyszący takim sytuacjom paraliżujący stres, a w efekcie – uratować zagrożone życie!

Posts created 68

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top